2022/05/31

Zawiadomienie Stowarzyszenia 31/05/2022 ūüďß

ZarzńÖd Stowarzyszenia Rozwoju ZespoŇāu Szk√≥Ňā Nr 2 im. Jana Kochanowskiego w ŇĀaŇĄcucie ‚ÄěŇöRUBY‚ÄĚ zawiadamia, Ňľe w dniu 20 czerwca 2022r. (poniedziaŇāek) w sali nr 12 budynku ZespoŇāu Szk√≥Ňā Nr 2 w ŇĀaŇĄcucie przy ul. Podzwierzyniec 41, odbńôdzie sińô Walne Zebranie Sprawozdawcze.

I termin godz. 14:00, II termin godz. 14:30

PorzńÖdek obrad:

1.     Otwarcie i powitanie zebranych.

2.¬†¬†¬†¬†¬†Wyb√≥r PrzewodniczńÖcego Walnego Zebrania Sprawozdawczego.

3.¬†¬†¬†¬†¬†Przedstawienie i zatwierdzenie porzńÖdku obrad.

4.¬†¬†¬†¬†¬†Wyb√≥r protokolanta, komisji skrutacyjnej i komisji uchwaŇā i wniosk√≥w.

5.     Przedstawienie sprawozdania merytorycznego za rok 2021.

6.     Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2021.

7.     Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2021.

8.     Zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego za rok 2021.

9.     Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2021.

10.    Zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2021.

11.¬†¬†¬†¬†OkreŇõlenie terminu wpŇāat skŇāadek czŇāonkowskich.

12.¬†¬†¬†¬†Propozycje plan√≥w dziaŇāania na rok bieŇľńÖcy.

13.    Wolne wnioski.

14.¬†¬†¬†¬†ZakoŇĄczenie zebrania.¬†

¬†WICEPREZES ZARZńĄDU

Jakub SŇāomski