Zawiadomienie 31/05/2022

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Stowarzyszenia Rozwoju Zespołu Szkół Nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Łańcucie „ŚRUBY” zawiadamia, że w dniu 20 czerwca 2022r. (poniedziałek) w sali nr 12 budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Łańcucie przy ul. Podzwierzyniec 41, odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawcze.

I termin godz. 14:00, II termin godz. 14:30

Porządek obrad:

1.     Otwarcie i powitanie zebranych.

2.     Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania Sprawozdawczego.

3.     Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.

4.     Wybór protokolanta, komisji skrutacyjnej i komisji uchwał i wniosków.

5.     Przedstawienie sprawozdania merytorycznego za rok 2021.

6.     Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2021.

7.     Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2021.

8.     Zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego za rok 2021.

9.     Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2021.

10.    Zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2021.

11.    Określenie terminu wpłat składek członkowskich.

12.    Propozycje planów działania na rok bieżący.

13.    Wolne wnioski.

14.    Zakończenie zebrania. 

 WICEPREZES ZARZĄDU

Jakub Słomski