2022/03/03

Technik mechanik lotniczy ✈️

Technik mechanik lotniczy wykonuje obsługi liniowe i hangarowe statków powietrznych, oceny techniczne oraz naprawy zespołów i wyposażenia statków powietrznych. 

Klasa pod patronatem podkarpackiej firmy EME Aero

Technicy mechanicy lotniczy pracują przeważnie na lotniskach przy wykonywaniu obsług technicznych statków powietrznych, ale znajdują również zatrudnienie w firmach zajmujących się serwisowaniem statków powietrznych oraz w zakładach produkcyjnych przemysłu lotniczego.

Zajęcia praktyczne odbywają się w Powiatowym Centrum Kształcenia Praktycznego w pracowniach wyposażonych w nowoczesny sprzęt i obrabiarki.

Technik mechanik lotniczy znajdzie zatrudnienie w:

- Zakładach produkcyjnych przemysłu lotniczego, gdzie będzie wykonywał pracę bezpośrednio przy produkcji statków powietrznych i zawiązanych z nimi wyrobów, części i akcesoriów

- Zakładach projektowych przemysłu lotniczego przy opracowaniach technologicznych i konstrukcyjnych płatowca, zespołów napędowych i ich podzespołów, części i wyposażenia statków powietrznych

- Organizacjach obsługowych lotnictwa cywilnego, certyfikowanych zgodnie ze standardami europejskiego prawa lotniczego, w których znajdzie pracę przy bezpośredniej obsłudze i naprawach statków powietrznych jako licencjonowany personel poświadczający kategorii A, B1, B2, B3 lub C

- Na każdym lotnisku jako wykwalifikowany personel poświadczania obsługi statków powietrznych

- W laboratoriach lotniczych ośrodków badawczo-rozwojowych i aeroklubach lotniczych.

Zobacz: Filmik o tym kierunku
Więcej o warsztacie: Warsztat lotniczy
Sprawdź zakładkę: Rekrutacja

Galeria zdjęć: