Technik informatyk

Technik informatyk  to ciekawy, twórczy, prestiżowy i bardzo dobrze opłacany zawód dla ludzi dynamicznych i pełnych pomysłowości. Głównym założeniem szkoły jest przygotowanie naszych uczniów jako przyszłych specjalistów do realizacji zadań w zawodzie. Technik informatyk to zawód poszukiwany na krajowych i zagranicznych rynkach pracy. Technicy informatycy łatwo znajdują zatrudnienie w różnych gałęziach gospodarki. Mogą również otworzyć własną działalność. Zarówno w Polsce jak i pozostałych krajach Europy utrzymuję się bardzo duże zapotrzebowanie  na kompetentnych pracowników sektora branży technologii informatycznych. Prognozy rynku pracy wskazują, że zawód informatyka będzie nadal utrzymywał się na liście najbardziej poszukiwanych wśród pracodawców.

 Pracownia urządzeń techniki komputerowej

Zajęcia prowadzone w tej pracowni mają na celu poznanie przez uczniów architektury nowoczesnych komputerów PC, nabycia umiejętności w lokalizowaniu i usuwaniu usterek, konfliktów sprzętowych, poznania zasad dokonywania modernizacji sprzętu oraz nabycia umiejętności w posługiwaniu się specjalistycznymi narzędziami diagnostycznymi.

Pracownia sieci komputerowych

Pracownia urządzeń sieci komputerowych realizowana jest w formie zajęć praktycznych obejmujących poznawanie budowy, zasad konfiguracji, łączenia i diagnostyki szerokiej gamy urządzeń sieciowych (przełączniki, routery, modemy xDSL, serwery i interfejsy sieciowe).

Pracownia systemów bazodanowych

Uczniowie przygotowywani są do pracy jako projektanci, analitycy oraz programiści rozwiązań systemowych przetwarzających dane przy użyciu baz danych.

Pracownia witryn i aplikacji internetowych

Pracownia posiada kilkanaście stanowisk komputerowych za pomocą których uczniowie zapoznają się z podstawami i zastosowaniem języka HTML, kaskadowych arkuszy stylów CSS, zarządzając zarówno częścią informacyjną jak i wizualną strony internetowej. Ucząc się języka JavaScript oraz PHP potrafią wzbogacić strony HTML o możliwość interakcji z użytkownikiem oraz sprawdzać poprawność wprowadzonych przez użytkownika informacji.


Zobacz: Filmik o naszej szkole
Sprawdź zakładkę: Rekrutacja