2022/12/15

Stypendyści Prezesa Rady Ministrów.

We wtorek 13 grudnia w Sali Kolumnowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów. Nasi uczniowie Daria Dobranowicz, Szymon Łukarski i Mateusz Kościński odebrali dyplomy z rąk Wojewody Podkarpackiego i Kuratora Oświaty. Stypendia Prezesa Rady Ministrów przyznawane są za najwyższe wyniki w nauce i zachowaniu. Gratulujemy naszym stypendystom! Jesteśmy dumni z Waszych osiągnięć i życzymy dalszych sukcesów.

Galeria zdjęć: