2019/12/19

"Pomagam bo chcę, pomagam bo mogę" - Finał

Finał szkolnej akcji zbiórki darów - "Pomagam bo chcę, pomagam bo mogę", po raz kolejny okazał, jak wielką wrażliwością i potrzebą niesienia pomocy obdarzeni są uczniowie i nauczyciele naszej szkoły. W tym roku zbieraliśmy dary dla potrzebującej rodziny w trudnej sytuacji materialnej i życiowej z naszej okolicy. Ofiarność darczyńców tej edycji to naprawdę powód do radości. Niech zbliżające się Święta będą pełnym spokoju i radości czasem dzielenia się miłością nie tylko z tymi, których kochamy, ale i z tymi, którzy wokół nas potrzebują być zauważeni.

Renata Chudzicka

Galeria zdjęć: