2023/03/08

OGŁASZAMY NABÓR W RAMACH PROJEKTU PONADNARODOWA MOBILNOŚĆ UCZNIÓW - kierunek Valladolid ! Czekamy na zgłoszenia do 15 marca 2023

Rekrutacja uczniów do udziału w mobilności ponadnarodowej w przedsięwzięciu pn. „Jedna Europa - Wiele Talentów” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt „Ponadnarodowa mobilność uczniów”

Informujemy o rozpoczęciu rekrutacji uczniów do udziału w projekcie „Jedna Europa - Wiele Talentów”, który przewiduje 7 dniową mobilność tj. 5 dni zajęć merytorycznych oraz 2 dni podróży.

Przed wyjazdem uczniowie wezmą udział w przygotowaniu językowym oraz kulturowo-pedagogicznym, a po zakończonej mobilności uczniowie otrzymają odpowiednie certyfikaty.

Do udziału w projekcie zostanie zakwalifikowanych 20 uczniów oraz 4 opiekunów reprezentujących Zespół Szkół Nr 2 w Łańcucie im. Jana Kochanowskiego. Rekrutacja uczniów składać się będzie z:

1. oceny formularza zgłoszeniowego - wypełnienie formularza zgłoszeniowego pobranego ze strony internetowej szkoły, podpisanie go przez ucznia i rodzica (lub opiekuna prawnego) oraz złożenie w sekretariacie do dnia 15.03. 2023r. 

2. rozmowy kwalifikacyjnej (data rozmowy zostanie ustalona i ogłoszona po etapie oceny formularzy rekrutacyjnych).

Szczegółowe informacje na temat przebiegu rekrutacji znajdują się w Regulaminie rekrutacji dostępnym na stronie internetowej Szkoły. Miejsce mobilności zostanie podane w najbliższym czasie.

Lista z zakwalifikowanymi uczestnikami zostanie zamieszczona na stronie internetowej Szkoły, a także na tablicy ogłoszeń w dniu 20.03.2023r. Przez 7 dni od ogłoszenia wyników rekrutacji każdy uczestnik będzie mógł odwołać się od wyników kwalifikacji.