O Stowarzyszeniu Rozwoju Zespołu Szkół Nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Łańcucie

⁠Kontakt:
ul. Podzwierzyniec 41, 37-100 Łańcut

Tel. (17) 225-25-82

e-mail: sekretariat@zs2lancut.pl

NIP 8151789030

REGON 180665040

KRS 0000377840

⁠Numery kont:

BNP PARIBAS Oddział w Łańcucie

Rachunek bieżący (darowizny, składki członkowskie)

88 1600 1462 1884 8722 3000 0001


Stowarzyszenie zostało powołane na zebraniu założycielskim Uchwałą nr 1/2011 z dnia 12 stycznia 2011 roku i zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie 7 lutego 2011 roku, pod numerem KRS 0000377840. Jednym z celów Stowarzyszenia jest rozwijanie i wspieranie działań edukacyjnych i kulturalnych na rzecz uczniów i społeczności lokalnej oraz pomoc w przedsięwzięciach i inwestycjach związanych z rozwojem szkoły. Główny dochód Stowarzyszenia stanowią składki członkowskie, darowizny uczniów, firm, instytucji i innych osób indywidualnych, chcących wesprzeć działalność Stowarzyszenia.Obecnie liczba członków Stowarzyszenia stanowi 38 osób.


Zarząd Stowarzyszenia Rozwoju Zespołu Szkół Nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Łańcucie:

Prezes: Katarzyna Sasor Dyrda

Wiceprezes: Jakub Słomski

Sekretarz: Krzysztof Kwolek

Skarbnik: Magdalena Rospond

Członek: Joanna Kamińska

Członek: Anna Morycz

Komisja Rewizyjna:

Przewodnicząca: Małgorzata Wiatr

Zastępca: Grzegorz Kolasa

Członek: Marta Lasek