2020/09/01

O Stowarzyszeniu Rozwoju Zespołu Szkół Nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Łańcucie 🏫

⁠Kontakt:
ul. Podzwierzyniec 41, 37-100 Łańcut
Tel. (17) 225-25-82
e-mail: sekretariat@zs2lancut.pl

⁠REGON: 180665040
NIP: 815-17-89-030
KRS: 0000377840

⁠Numery kont:

BNP PARIBAS Oddział w Łańcucie
Rachunek bieżący (darowizny, składki członkowskie)
88 1600 1462 1884 8722 3000 0001


Stowarzyszenie zostało powołane na zebraniu założycielskim Uchwałą nr 1/2011 z dnia 12 stycznia 2011 roku i zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie 7 lutego 2011 roku, pod numerem KRS 0000377840. Jednym z celów Stowarzyszenia jest rozwijanie i wspieranie działań edukacyjnych i kulturalnych na rzecz uczniów i społeczności lokalnej oraz pomoc w przedsięwzięciach i inwestycjach związanych z rozwojem szkoły. Główny dochód Stowarzyszenia stanowią składki członkowskie, darowizny uczniów, firm, instytucji i innych osób indywidualnych, chcących wesprzeć działalność Stowarzyszenia.Obecnie liczba członków Stowarzyszenia stanowi 38 osób.


Zarząd Stowarzyszenia Rozwoju Zespołu Szkół Nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Łańcucie:

Prezes: Katarzyna Sasor Dyrda
Wiceprezes: Jakub Słomski
Sekretarz: Krzysztof Kwolek
Skarbnik: Magdalena Rospond
Członek: Joanna Kamińska
Członek: Anna Morycz


Komisja Rewizyjna:
Przewodnicząca: Małgorzata Wiatr
Zastępca: Grzegorz Kolasa
Członek: Marta Lasek