2022/09/01

Matura 2023 📖

Drodzy uczniowie,

obecnie informacji o maturze 2023 należy szukać na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Śledźcie również ten artykuł, ponieważ na bieżąco będą tutaj zamieszczane komunikaty oraz pliki związane z maturą. 😀

Harmonogram matury 2023 wg. kalendarium:

- egzaminy pisemne (04–05, 08.2023 r. do 22.05.2023 r.)

– egzaminy ustne: język polski (od 10 - .23.05.2023 r.), języki obce nowożytne (od 10 –23. .05.2023 r.)