2022/08/31

Kalendarz na rok szkolny 2022/2023

1 września 2022 - rozpoczęcie roku szkolnego

14 września 2022- wywiadówki – spotkanie informacyjne dla wszystkich klas

30 września 2022 – ślubowanie klas mundurowych

17 października – 10 listopada 2022 - praktyka zawodowa klas 3TA, 3TB, 3TC

16 listopada 2022 - wywiadówka śródsemestralna

23.12.2022–– 1 stycznia 2023 - zimowa przerwa świąteczna

Od 9 stycznia 2023 – egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie sesja zimowa TLO.03 ( 4TCG), ELM.06 (4 TAG ), INF.03 ( 4 TBG )

16- 29 stycznia 2023 - ferie zimowe dla województwa podkarpackiego

1 marca 2023 - wywiadówka śródsemestralna

6 – 11 kwietnia 2023 -wiosenna przerwa świąteczna

24 kwietnia – 19 maja 2023 – praktyki zawodowe kl.4TAP,4TBP,4TCP

28 kwietnia 2023 -zakończenie zajęć w klasach maturalnych

Od 4 do 23 maja 2023 – egzaminy maturalne

Od 1 czerwca 2023 – egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie sesja letnia ELM.03 ( 3 TA ), INF.02(3 TB)

23 czerwca 2023 – zakończenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych

24 czerwca – 31 sierpnia ferie letnie

Terminy klasyfikacji

14 grudnia 2022 - klasyfikacja klas maturalnych

11 stycznia 2023 - klasyfikacja pozostałych klas

26 kwietnia 2023 – klasyfikacja roczna klas maturalnych

19 czerwca 2023- klasyfikacja roczna pozostałych klas

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych :

31 października 2022r.

11 stycznia 2023 r.

2 maja 2023 r.

4 maja 2023 r.

5 maja 2023 r.

8 maja 2023 r.

16 maja 2023 r.

7 czerwca 2023 r.

9 czerwca 2023 r.