2022/02/22

Informacje o rekrutacji na rok 2022/2023

Zgodnie z zarządzeniem Podkarpackiego Kuratora Oświaty opublikowano terminy rekrutacji do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych.

⁠Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz
z dokumentami - od 16.05.2022 r. do 24.06.2022 r. do 15:00.

Nabór elektroniczny 2022

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych

Komunikat – postępowanie rekrutacyjne w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty