dostępność
 • Powieksz tekst
 • Pokaż linki
 • Wysoki kontrast
 • Reset
poprzedni
 • https://media.graphassets.com/ZholDvBfSQ2SW5lBQDTT
 • https://media.graphassets.com/X1VYdw7bTtOiKgUNzioS
 • https://media.graphassets.com/RHhMPs6RJev8JhMPVmlh
 • https://media.graphassets.com/tGoJimxlS5OTZ4cf5jk7
 • https://media.graphassets.com/Wsfb46jWQpuAklfTcXwu
 • https://media.graphassets.com/ZSz3Wrq1SNyhp2O7MJnD
 • https://media.graphassets.com/d87o7lyAQHeedNkEdGpC
nastepny
III Dzień Dawcyhttps://media.graphassets.com/X1VYdw7bTtOiKgUNzioShttps://media.graphassets.com/RHhMPs6RJev8JhMPVmlhhttps://media.graphassets.com/tGoJimxlS5OTZ4cf5jk7https://media.graphassets.com/Wsfb46jWQpuAklfTcXwuhttps://media.graphassets.com/ZSz3Wrq1SNyhp2O7MJnDhttps://media.graphassets.com/d87o7lyAQHeedNkEdGpC

III Dzień Dawcy


24 marca 2023 w naszej szkole miała miejsce III edycja Dnia Dawcy szpiku kostnego, realizowana w ramach projektu #KOMÓRKOMANIA. 

Przy wsparciu dyrekcji, wychowawców i zaangażowaniu uczniów, którzy zgłosili się do wolontariatu, a nade wszystko osobom zarejestrowanym -potencjonalnym dawcom komórek macierzystych, nasza akcja odniosła olbrzymi sukces.  

Młodzież po przeprowadzonej na lekcjach wychowawczych kampanii informacyjno-edukacyjnej świadomie podjęła jedną z ważniejszych decyzji w swoim życiu- gdyż dzięki niej możliwe jest uratowanie czyjegoś życia. Aż 46 osób szlachetnie zgłosiło się do programu.  

Serdecznie dziękujemy! 

Organizatorzy Dnia Dawcy- M. Papierz- Jucha, M. Styś- Litwin, L. Welc, O. Zagórska