2018/08/13

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Zespołu Szkół Nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Łańcucie

Zespół Szkół nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Łańcucie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.zs2lancut.pl.