tiktokfacebookinstagram
dostępność
Ślubowanie uczniów klas mundurowych

2023/09/29

Ślubowanie uczniów klas mundurowych


W piątek 29 września 2023 roku odbyło się uroczyste ślubowanie klas mundurowych Zespołu Szkół nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Łańcucie. Do ślubowania przystępowało 35 uczniów z klasy pierwszej liceum o profilu wojskowym i policyjnym. W tym roku  to już dziewiętnaste ślubowanie uczniów klas wojskowych, których jednostką patronacką  jest 1 Batalion 21 Brygady Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie. Po raz dwunasty ślubowanie składali uczniowie klasy o profilu policyjnym, działającej pod patronatem Komendy Powiatowej Policji w Łańcucie. Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 10.00 mszą świętą w Kościele Farnym w Łańcucie. Mszę celebrował ksiądz  wikary parafii Łańcut – Podzwierzyniec -  Piotr Długi. Po mszy uczniowie szkoły wraz z zgromadzonymi gośćmi przeszli na dziedziniec Muzeum – Zamku w Łańcucie, gdzie nastąpiło uroczyste ślubowanie. Całość uroczystości uświetnił występ Orkiestry Wojskowej z Rzeszowa.

W tym miejscu warto powiedzieć kilka słów na temat klas mundurowych naszej szkoły, które na stałe wpisały się w wizerunek Łańcuta i regionu. Uczniowie tych klas zaznaczyli swą obecność poza granicami naszego województwa a nawet kraju. Kadeci chętnie i z zaangażowaniem włączają się we wszystkie akcje charytatywne. Biorą udział w uroczystościach patriotycznych w Łańcucie, powiecie i województwie. Za swoją działalność szkoła została odznaczona: Złotym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej, medalem Pro Memoria, przyznawanym przez Urząd Kombatantów i osób represjonowanych oraz
medalem za zasługi dla Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych. Jako jedyna szkoła w Polsce zostaliśmy uhonorowani nagrodą „Świadek Historii” przyznawaną przez Instytut Pamięci Narodowej. Od kilku lat klasy wojskowe objęte są patronatem i wsparciem Ministerstwa Obrony Narodowej.

Na wstępie uroczystości zabrała głos dyrektor szkoły pani Renata Chudzicka, która powitała wszystkich przybyłych gości- przedstawicieli władz samorządowych i powiatowych oraz przedstawicieli służb mundurowych - wojska, policji i straży. Uroczystością dowodził kadet Hubert Maliczowski- uczeń klasy 4 Liceum Ogólnokształcącego. Po odegraniu hymnu państwowego nastąpiło uroczyste ślubowanie uczniów- kadetów- klas Liceum Ogólnokształcącego:

 „ Ja uczeń klasy mundurowej ślubuję służyć wiernie Rzeczpospolitej Polskiej, bronić jej niepodległości i granic. Strzec honoru kadeta polskiego. Bronić dobrego imienia szkoły. Pilnie i z zaangażowaniem zdobywać wiedzę i umiejętności. Służyć bliźnim w potrzebie. Nigdy nie zawieść pokładanych we mnie nadziei. Tak mi dopomóż Bóg”

Po ślubowaniu nastąpiła defilada oddziałów i pododdziałów z klas mundurowych. Na czele Kompanii Honorowej stał Hubert Maliczowski - uczeń klasy 4 liceum. Poczet sztandarowy w składzie: Hubert Michna, Aneta Woźniak, Zuzanna Mazur. Ślubowanie na sztandar złożyli:
Wojciech Kościński, Dawid Mucha, Natan Trojniar, Miłosz Oleniacz.

Z kolei nastąpiło wyróżnienie najlepszych uczniów szkoły za wysoką średnią, duże zaangażowanie na rzecz klas mundurowych oraz godne reprezentowanie szkoły na licznych uroczystościach okolicznościowych. Wyróżnienia wręczyła pani dyrektor Renata Chudzicka oraz starosta powiatu łańcuckiego pan Adam Krzysztoń.

Następnie głos zabrali: poseł na sejm pan Kazimierz Gołojuch, pan starosta łańcucki Adam Krzysztoń pani dyrektor Renata Chudzicka oraz przedstawiciele rodziców i uczniów.

Ostatnim punktem uroczystości był poczęstunek w szkole - tradycyjna wojskowa grochówka, po którym nastąpiły otrzęsiny klas pierwszych.


← Wróć do bloga
← Wróć do bloga